Naszym atutem jest indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb klienta. Kancelaria Rachunkowa PREMIUM to zespół wysoko wyspecjalizowanych osób oferujących szeroki wachlarz usług księgowych, oparty o nowoczesne rozwiązania systemowe, pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientow. Wdrażając internetowe moduły księgowe umożliwiamy elektroniczny obieg dokumentów oraz ich stały monitoring i dostęp do analiz finansowych, dzięki czemu Nasi klienci mogą dynamicznie reagować na zmiany dokonujące się na rynku. Korzystając z naszych usług Klienci mogą skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, powierzając nam profesjonalną obsługę finansowo-księgowo.Nasza firma powstała dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, przez co realizujemy pomoc w tym zakresie dla klientów. Jako doradcy naszych klientów przedstawiamy sprawne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Proponujemy gruntowną analizę poszczególnych programów unijnych pod kątem zindywidualizowanych oczekiwań klienta. Wspieramy klientów w przygotowniu się do udziału w projektach umożliwiających pozyskanie dotacji, poprzez kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o środki pomocowe. Dodatkowo przekazujemy naszym klientom wskazówki, związane z gromadzeniem dokumentów oraz asystowanie przy składaniu wniosku. Jednocześnie zapewniamy długookresowe wsparcie z zakresu obsługi księgowej otrzymanej dotacji.Nasza oferta to między innymi:

 • pomoc i doradztwo w wyborze konkretnego rodzaju działalności sposobu księgowania,
 • rejestrację firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd.),
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych, Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, ryczałtów,
 • obliczanie wszystkich obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, US, PFRON itp.),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo,
 • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, oraz VAT,
 • sporządzanie, na życzenie Klienta, raportów i sprawozdań finansowych umożliwiających Klientowi bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa,
 • sporządzaniem innych obowiązkowych sprawozdań (GUS, NBP itp.), przygotowywanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych deklaracji ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych przez pracowników dochodach, rozliczanie wynagrodzeń osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, wyprowadzanie zaległości i sprawdzanie poprzednich księgowań, na życzenie reprezentujemy Państwa Firmę w Urzędzie Skarbowym, ZUS, GUS, KRS czy Urzędzie Gminy, wnioski kredytowe i biznesplany.
 • doradztwo i pomoc w pozyskaniu środków z Funduszy Unijnych


Uwaga zmiany:

Zmiany w VAT !!! nie daj się urzędowi .... zyskaj czas na prowadzenie firmy powierzając rachunkowość Kancelarii Rachunkowej Premium !!!